Dwudziestopięciolecie Chałupy - 33

...i prezes może zacz±ć realizować sw± obł±kan± wizję zrywania dachu z Chałupy.