Dwudziestopięciolecie Chałupy - 52

Epilog.
Impreza straty nie przyniosła, ale lekko nie było.

KONIEC