Dwudziestopięciolecie Chałupy - 7

Dojechała nasza krwawica, czyli okolicznościowy album,