Świt w wiklinę zaklęty

Są takie fotografe, do których się ma szczególny stosunek...
Dobre wspomnienia po prostu.