Piekło i raj

Co jest piekłem, a co rajem? Wybór neleży do Ciebie.

Fotografia brała udział w wystawie konkursu "Życie pisane górami" we Wrocławiu, w 2007 r.