Proszę państwo o pomoc

Nic dodać, nic uj±ć...
Fotografia uzyskała wyróżnienie w kategorii "fotografia prasowa" na III Fotograficznych Mistrzostwach Polski w 1996r.