Artystka dnia powszedniego

(Fotograficzne Mistrzostwa Polski w 1999r.)