Sędzia

(konkurs fotograficzny "Dziecko", Poznań 2007 r.)