Góry, chmury i mgła

(wyróżnienie na IV Fotograficznych Mistrzostwach polski w 1997r.)