£aciate dwie

(konkurs fotograficzny "Krowa w ogóle i w szczególe", Chyrzyno 2006r.)