£ódľ fabryczna 1

(konkurs fotograficzny "Oblicza £odzi", 2005r.)