£ódľ fabryczna 2

(konkurs fotograficzny "Oblicza £odzi", 2005r.)