Maciuļ

(konkurs fotograficzny "Dziecko", Poznaņ 2005r.)