Pejza┐ miejski


(V Biennale fotografii czarno-bia│ej "PostaŠ ludzka w pejza┐u", Radomsko 2007 r.)