Pejza┐ z gumofilcem

(konkurs fotograficzny "Fotografia ojczysta", Warszawa 2007 r.
II nagroda)