Pó³ wieku patrzy na was!

(konkurs "Warszawa - ¶lad historii", Warszawska Jesień Fotograficzna, pa¼dziernik 2006 r.)