Podwórkowe zabawy

(międzynarodowy konkurs fotograficzny "Zestaw", Świdnica 2007 r.)