GALERIE ZDJĘĆ (NA OGÓŁ) HISTORYCZNYCH


Krowa (2005)
Upalny lipiec 2006
Dwudziestopięciolecie Chałupy
Lipiec 2007 - i znów upał...